Współpraca

INFORMACJA DLA WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z NAMI ARTYSTÓW

W związku z zakończoną działalności firmy BOX MUSIC Bogdan Tyc, pragniemy poinformować, że wszystkie umowy o formalne ustalenia w zakresie obejmującym działalność koncertową i wszelkie inne powiązane z tym działania zawarte z firmą BOX MUSIC Bogdan Tyc zostały przekazane przez właściciela BOX MUSIC Bogdan Tyc firmie Wydawnictwo Fonograficzne „Tercet” z siedzibą w Krakowie.


Prawa do umów wydawniczych zawartych z wykonawcami w okresie funkcjonowania firmy BOX MUSIC Bogdan Tyc oraz prawa do fonogramów i videogramów zrealizowanych w okresie funkcjonowania firmy BOX MUSIC Bogdan Tyc zostały przekazane drogą zakupu firmie TOTU Aleksandra Lesińska.


W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości dotyczących umów koncertowych i pochodnych proszę kontaktować się z firmą Wydawnictwo Fonograficzne „Tercet” email: tercet@tercet.org, a w sprawach umów wydawniczych, fonogramów i videogramów z firmą TOTU Aleksandra Lesińska na adres mailowy: aleksandralesinska85@gmail.com